Система за управление на фармацевтични и медицински складове

Фармацевтична складова система Маркет версия 30.2 е сертифициран СУПТО съгласно изискванията на Наредба Н-18 под номер 298 от списъка на НАП.

Избирайки MARKET ERP Вие получавате специално разработена за малки и средни български компании система за контрол и управление на Вашия фармацевтичен или медицински склад, отговаряща на всички съвременни технологични и нормативни изисквания. Основното предимство на системата е нейната адаптивност към нуждите на клиента. Тя позволява да бъдат дефинирани индивидуални, а не стандартни решения. Това дава възможност за бърз процес на обучение и лесно внедряване. В резултат клиентът купува система, която оптимизира и управлява точно неговия бизнес.

С помощта на системата Вие:

  • Можете да управлявате цялото предприятие от производството, през склада и счетоводството до логистиката и крайните клиенти;

  • Имате гъвкав и удобен инструментариум за дефиниране и управление на търговски условия и промоции, които могат да бъдат организирани в общата търговска политика на компанията и да се управляват както централизирано, така и на регионално ниво;

  • Можете да следите движението на артикулите, оборота им за определен период от време и в определени региони. Можете да планирате покупките на база статистическа информация за продажбите или заявките на клиенти.

Целите, които Вие постигате избирайки MARKET ERP:

  • Качествено управление на взаимоотношенията с клиенти и доставчици;

  • Автоматично следене на консигнации, кредитни лимити, месечни рабати и промоции;

  • Контрол на дейността на персонала;

  • Оперативно управление на финансовите потоци, оптимизиране на бизнес процесите и редуциране на основните разходи;

  • Създаване на база за управленски анализи и отчетност на Вашата дейност.

 

Брошура на Маркет ERP

Описание на Маркет ERP

 

АПТЕЧЕН СОФТУЕР

Компанията е специализирана в създаването на фармацевтичен и медицински софтуер. Дългогодишният ни опит в създаването на специализирани системи ни даде възможност да създадем удобен, интуитивен и лесен за работа софтуер.

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Предлагаме на Възложителите на обществени поръчки (ОП) специализирано софтуерно приложение, което позволява лесно и бързо управление и публикуване на информацията в „Профила на купувача”

ERP СИСТЕМИ

Предлагаме ЕРП системи за управление на фармацевтични и медицински складове и производства.

ЕЛЕКТРОННИ МАГАЗИНИ

Разработваме специализирани електронни магазини и е-дрогерии. Вземете своята е-дрогерия или изградете свой магазин в мрежата.