ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОННА РЕЦЕПТА

След 01.04.2022 г. Електронните рецепти минават през проверка на НЗОК и след това се визуализират в софтуера. Типовете оцветявания на рецептите при визуализацията в софтуера са както следва:

 

Рецептата е в ЗЕЛЕНО – то тя е преминала през проверките и може да бъде изпълнена.

Рецептата е в ЖЪЛТО - Към датата и часа на предписване рецептата не е минала валидация спрямо бизнес логиките в НЗОК. В този случай фармацевта решава какво да прави с рецептата.

Код W000 - Рецептата се проверява в момента. 

Това означава, че рецептата все още не е минала проверка в НЗОК и е необходимо да потърсите рецептата отново след известен период от време.

 

Дали да изчака да минат проверките или да я изпълни на своя отговорност.

 

Рецептата е в ЧЕРВЕНО – рецептата не е преминала успешно през проверките. Възможните причини могат да са следните:

 

·       Код W001 – Практика с този РЗИ номер, няма валиден договор с НЗОК (към датата на изписване на рецептата).

 

·       Код W002 – Лекарят издал рецептата няма активен договор към тази Практика.

·       Код W003 – Лекарят издал рецептата няма активен договор за тази специалност към тази Практика, към датата на изписване на рецептата.

·       Код W004 – Номерът на рецептурната книжка за този Пациент не е намерен, към датата на изписване на рецептата.

·       Код W005 – Диагнозата, по която е изписана рецептата не е активна за този пациент, към датата на изписване на рецептата.

·       Код W006 – Номерът на Протокола за лекарства не е намерен за този пациент, към датата на изписване на рецептата.

·       Код W007 – Протоколът за лекарства не е активен, към датата на изписване на рецептата.

·       Код W008 – Диагнозата, по която е изписана рецептата, не е по този протокол към датата на изписване на рецептата.

·       Код W009 – Лекарственият продукт, по който е изписана рецептата, не е по този протокол към датата на изписване на рецептата.

 

Тези предупреждения показват, че при проверка в НЗОК рецептата не отговаря на заложените изисквания и НЯМА да бъде изплатена от РЗОК. Моля преди да изпълните рецептата на ВАША отговорност се свържете с РЗОК, за да се убедите, че проблемите с рецептата се дължат на причина, която ще бъде отстранена в РЗОК.

Ако все пак решите да изпълните рецептата ИЗЦЯЛО НА ВАША отговорност, клавишната комбинация е CTRL+G и CTRL+B.

АПТЕЧЕН СОФТУЕР

Компанията е специализирана в създаването на фармацевтичен и медицински софтуер. Дългогодишният ни опит в създаването на специализирани системи ни даде възможност да създадем удобен, интуитивен и лесен за работа софтуер.

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Предлагаме на Възложителите на обществени поръчки (ОП) специализирано софтуерно приложение, което позволява лесно и бързо управление и публикуване на информацията в „Профила на купувача”

ERP СИСТЕМИ

Предлагаме ЕРП системи за управление на фармацевтични и медицински складове и производства.

ЕЛЕКТРОННИ МАГАЗИНИ

Разработваме специализирани електронни магазини и е-дрогерии. Вземете своята е-дрогерия или изградете свой магазин в мрежата.