АЛКОР СОФТ ВЗЕ УЧАСТИЕ В РАБОТНА СРЕЩА С БОВЛ И СОЛИДСОФТ, СВЪРЗАНА СЪС ЗАПОЧВАНЕТО НА ПИЛОТНАТА ФАЗА ПО ВЪВЕЖДАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ВЕРИФИКАЦИЯ НА ЛЕКАРСТВАТА

На 20 февруари 2018 г. в гр. София се проведе среща на Българската организация за верификация на лекарствата (БОВЛ), представители на Солидсофт и всички участници в пилотната фаза по въвеждане на системата за верификация на лекарствата – производители, ПРУ, търговци на едро с лекарствени средства, аптеки и болници.

Бяха обсъдени конкретните срокове на пилотната фаза по въвеждането на системата. Бяха обсъдени проблеми свързани с конкретната реализация по внедряването на процеса на верифициране на лекарствените продукти в аптечните програми и фармацевтичните складови софтуери.

Бяха обсъдени конкретни продукти на производители и пилотни търговци на едро, аптеки и болници, които ще се включат в първата фаза по внедряването.

Алкор Софт се включи активно в дискусията и участва в първата пилотна фаза по процеса на внедряване с аптечна програма Фарма Про и фармацевтична складова система Маркет Про ЕРП, заедно с пилотни аптеки и търговци на едро.

По-подробна информация свързана с проекта по верификация на лекарствата можете да намерите ТУК

 

Повече информация за срещата можете да намерите ТУК

АЛКОР СОФТ ВЗЕ УЧАСТИЕ В РАБОТНА СРЕЩА НА ИТ КОМПАНИИТЕ И БОВЛ, СВЪРЗАНА С ВЪВЕЖДАНЕТО НА СИСТЕМАТА ЗА ВЕРИФИКАЦИЯ НА ЛЕКАРСТВАТА

На 30 януари 2018 г. в гр. София се проведе среща на Българската организация за верификация на лекарствата, представители на Solidsoft Reply и български ИТ компании, доставчици на аптечен софтуер и фармацевтичен софтуер за търговци на едро с лекарствени продукти.

Бяха представени процесът по свързване с националната система за верификация на лекарствата, получаването на достъп до Integrated Quality Environment, изискванията за сертифициране на ИТ компаниите, доставчици на аптечни програми и критериите за включване в пилотната фаза.

Екипът на Алкор Софт взе активно участив в срещата и изрази съгласието си да се включи в „първата вълна“ на Пилотната Фаза, която ще стартира на 20 Февруари 2018г.

 

Повече информация свързана с въвеждането на системата за верификация на лекарствата можете да намерите ТУК

АЛКОР СОФТ ВЗЕ УЧАСТИЕ В РАБОТНАТА СРЕЩА СВЪРЗАНА С ИЗГРАЖДАНЕТО НА НАЦИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА ВЕРИФИКАЦИЯ НА ЛЕКАРСТВАТА

На 4.7.2017г. в Интерпред София се проведе работна среща на българските IT компании, работещи в сферата на здравеопазването с британската компания SolidSoft Reply, избрана от Българската Организация за Верифициране на Лекарствата (БОВЛ), за доставчик на Националната стандартизирана система по верификация.

На срещата бяха обсъдени конкретните етапи по изпълнение на проекта, за да бъде системата в пълна готовност за крайния срок  9.02.2019 г., когато влизат в сила Директива 2011/62/ЕС и Делегираният регламент.

Екипът на Алкор Софт взе активно участие в дискусията свързана с имплементирането на проекта и създаването на готовност за работа на аптечните програми с новата система. Алкор Софт изрази мнението си относно ключови решения свързани с внедряването на системата и проблемите, които биха имали фармацевтите в ежедневната си работа с аптечната програма.

В следващите месеци и особенно в етапа на „Пилотна фаза“ сме на разположение на всички фармацевти за въпроси и коментари свързани с внедряването на системата. Ще очакваме с интерес  Вашите коментари за възможностите, които биха могли да предоставят аптечните програми и складовите информационни системи (ФАРМА ПРО и МАРКЕТ ЕРП), за да се облекчи ежедневната Ви работа, след въвеждането на системата по верификация.

Тези от Вас, които имат желание да се включат в Пилотната Фаза, моля да се обадят!

 

Екипът на АЛКОР СОФТ ЕООД

АЛКОР СОФТ ВЗЕ УЧАСТИE В БЪЛГАРСКИТЕ ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДНИ НА ДУНАВ 2017

Екипът на Алкор Софт ЕООД взе участие в Българските Фармацевтични дни на Дунав, които се проведоха от 23 до 25 юни 2017 г.

На изложбения щанд на фирмата бяха представени новостите в информационите системи за обслужване на аптеки Фарма Про и на складове за търговия на едро Маркет ERP.

В приятна атмосфера с приятели, контрагенти  и колеги бяха обсъдени всички предстоящи промени при работата с лекарства, както и възможностите, които предлагат информационните системи за облекчаване на работата на фармацевтите при ежедневното им ползване.

 

Екипът на Алкор Софт благодари на БФС за безупречната организация!

 

АПТЕЧЕН СОФТУЕР

Компанията е специализирана в създаването на фармацевтичен и медицински софтуер. Дългогодишният ни опит в създаването на специализирани системи ни даде възможност да създадем удобен, интуитивен и лесен за работа софтуер.

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Предлагаме на Възложителите на обществени поръчки (ОП) специализирано софтуерно приложение, което позволява лесно и бързо управление и публикуване на информацията в „Профила на купувача”

ERP СИСТЕМИ

Предлагаме ЕРП системи за управление на фармацевтични и медицински складове и производства.

ЕЛЕКТРОННИ МАГАЗИНИ

Разработваме специализирани електронни магазини и е-дрогерии. Вземете своята е-дрогерия или изградете свой магазин в мрежата.