Публикуван е за обществено обсъждане проекта за изменение на Наредба Н-18. Можете да видите проекта ТУК.

Проектът ще бъде на публично обсъждане до 19.02.2021 год.

Промяната е свързана с въведените промени в ЗДДС от 2021 година.

Основните промени са свързани с премахването на задължителния характер на софтуера за управление на продажбите (СУПТО). СУПТО става доброволно и може да се ползва при желание от потребителите.

Във връзка с това в проекта на Наредба Н-18 е упоменато, че всички потребители на софтуер, които ползват версия СУПТО и са декларирали това пред НАП с декларация, могат да подадат коригираща декларация отново в НАП по същия ред. По този начин те уведомяват Данъчната администрация, че вече няма да ползват СУПТО. Тези потребители, които се откажат от ползването на СУПТО са задължени в срок от три месеца от подаване на декларацията да премахнат УНП от фискалните си бонове.

Потребителите, които изберат да ползват версия СУПТО, имат право да изберат софтуер от списъка с декларираните софтуери на НАП и нямата право да ползват никакъв друг софтуер, които не е СУПТО в обектите, където работи СУПТО. Софтуерът в тези обекти подлежи изцяло на регулациите на Приложение 29 от Наредба Н-18

Във връзка с всичко описано по-горе, моля всички потребители на системите Фарма Про и Маркет, които са декларирали използването на СУПТО версия на двата софтуера пред НАП, с декларация подадена пред НАП с електронен подпис, да се свържат с Екипа на Алкор Софт, за да получат инструкции от нас за по нататъшното използване на софтуера, в зависимост от това каква версия ще решат да ползват – СУПТО или НЕСУПТО.

Бъдете здрави!

Екипът на Алкор Софт ЕООД

АПТЕЧЕН СОФТУЕР

Компанията е специализирана в създаването на фармацевтичен и медицински софтуер. Дългогодишният ни опит в създаването на специализирани системи ни даде възможност да създадем удобен, интуитивен и лесен за работа софтуер.

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Предлагаме на Възложителите на обществени поръчки (ОП) специализирано софтуерно приложение, което позволява лесно и бързо управление и публикуване на информацията в „Профила на купувача”

ERP СИСТЕМИ

Предлагаме ЕРП системи за управление на фармацевтични и медицински складове и производства.

ЕЛЕКТРОННИ МАГАЗИНИ

Разработваме специализирани електронни магазини и е-дрогерии. Вземете своята е-дрогерия или изградете свой магазин в мрежата.