Уважаеми Колеги,

Във връзка със създалата се епидемиологична обстановка и решението на НЗОК и МС за отпускане на лекарствени средства от аптеките само по рецептурна книжка без издадена рецепта от ОПЛ, екипът на Алкор Софт Ви информира за следното.

Направени са промени в софтуера с цел въвеждане на служебна рецепта (S рецепта), както за нормалните рецепти, така и за хроничните.

Служебните рецепти могат да се изпълняват само в аптеката, в която е изпълнена последната оригинална рецепта. Служебните рецепти не могат да променят лекарствата в оригиналната рецепта.

Как можете да изпълните S рецепта можете да видите в рубриката Обучение на нашия сайт - http://www.alcorsoft.bg/pharmasist-learning

Благодарни сме Ви, че в тази обстановка се грижите за нашето здраве!

Пазете се и бъдете здрави!

Екипът на Алкор Софт

АПТЕЧЕН СОФТУЕР

Компанията е специализирана в създаването на фармацевтичен и медицински софтуер. Дългогодишният ни опит в създаването на специализирани системи ни даде възможност да създадем удобен, интуитивен и лесен за работа софтуер.

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Предлагаме на Възложителите на обществени поръчки (ОП) специализирано софтуерно приложение, което позволява лесно и бързо управление и публикуване на информацията в „Профила на купувача”

ERP СИСТЕМИ

Предлагаме ЕРП системи за управление на фармацевтични и медицински складове и производства.

ЕЛЕКТРОННИ МАГАЗИНИ

Разработваме специализирани електронни магазини и е-дрогерии. Вземете своята е-дрогерия или изградете свой магазин в мрежата.