С основна цел да улесни и подготви своите клиенти - аптеки и търговци на едро за влизащата в сила на 9 февруари 2019г.,   Директива 2011/62/ЕС и Делегиран Регламент (ЕС) 2016/161, съгласно които ще трябва да бъдат верифицирани лекарствата по лекарско предписание, Алкор Софт разработи и внедри възможност за верифициране на лекарствата в аптечна програма Фарма Про и в програма за обслужване на търговци на едро с лекарствени средства Маркет ERP.

Модулите позволяват на аптеките, които ползват аптечна програма Фарма Про и на търговците на едро, които работят със специализираната информационна система Маркет ЕРП да стартират верификацията на лекарствата. 

Модулите са стартирани пилотно в склад на едро и аптека. Те отговарят на всички изисквания и покриват всички препоръки на БОВЛ.

Алкор Софт разработи и допълнителен специализиран модул за верификация на лекарствата, който може да се ползва отделно, само за процеса на верификация, независимо с какъв софтуер работите. Модулът може да се ползва дори и в случай, че нямате аптечна програма. 

Всички модули на Алкор Софт са сертифицирани и одобрени за работа от БОВЛ. 

Повече информация за софтуерните решения, които са сертифицирани в Българската система за верификация на лекарствата можете да намерите ТУК

АПТЕЧЕН СОФТУЕР

Компанията е специализирана в създаването на фармацевтичен и медицински софтуер. Дългогодишният ни опит в създаването на специализирани системи ни даде възможност да създадем удобен, интуитивен и лесен за работа софтуер.

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Предлагаме на Възложителите на обществени поръчки (ОП) специализирано софтуерно приложение, което позволява лесно и бързо управление и публикуване на информацията в „Профила на купувача”

ERP СИСТЕМИ

Предлагаме ЕРП системи за управление на фармацевтични и медицински складове и производства.

ЕЛЕКТРОННИ МАГАЗИНИ

Разработваме специализирани електронни магазини и е-дрогерии. Вземете своята е-дрогерия или изградете свой магазин в мрежата.