Алкор Софт ЕООД премина успешно процедурата по сертифициране на аптечната програма Pharma Pro и складовата информационна система Market ERP за верифициране на лекарствата.

Съгласно Директива 2011/62/ЕС и Делегиран Регламент (ЕС) 2016/161, които влизат в сила от 9 февруари 2019 г., аптеките и търговците на едро с лекарствени продукти ще трябва да верифицират лекарствата по лекарско предписание. Повече информация можете да намерите ТУК

Алкор Софт разработи специализирано приложение за извършване на верификацията на лекарствата. Преминхме  успешно и през процедурата по сертифициране от Българската Организация по Верификация на Лекарствата и Solidsoft Reply. 

Бяха извършени всички тестовe и беше извършена верификация (проверка на истинността на опаковката) в реална продуктова среда в открити пилотни аптеки, ползващи специализираната аптечна програма на Алкор Софт

Клиентитекоито ползват аптечната програма Pharma Pro, могат спокойно да посрещнат процесите по верификация на лекарствата.

Алкор Софт ЕООД

 

АПТЕЧЕН СОФТУЕР

Компанията е специализирана в създаването на фармацевтичен и медицински софтуер. Дългогодишният ни опит в създаването на специализирани системи ни даде възможност да създадем удобен, интуитивен и лесен за работа софтуер.

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Предлагаме на Възложителите на обществени поръчки (ОП) специализирано софтуерно приложение, което позволява лесно и бързо управление и публикуване на информацията в „Профила на купувача”

ERP СИСТЕМИ

Предлагаме ЕРП системи за управление на фармацевтични и медицински складове и производства.

ЕЛЕКТРОННИ МАГАЗИНИ

Разработваме специализирани електронни магазини и е-дрогерии. Вземете своята е-дрогерия или изградете свой магазин в мрежата.