На 30 януари 2018 г. в гр. София се проведе среща на Българската организация за верификация на лекарствата, представители на Solidsoft Reply и български ИТ компании, доставчици на аптечен софтуер и фармацевтичен софтуер за търговци на едро с лекарствени продукти.

Бяха представени процесът по свързване с националната система за верификация на лекарствата, получаването на достъп до Integrated Quality Environment, изискванията за сертифициране на ИТ компаниите, доставчици на аптечни програми и критериите за включване в пилотната фаза.

Екипът на Алкор Софт взе активно участив в срещата и изрази съгласието си да се включи в „първата вълна“ на Пилотната Фаза, която ще стартира на 20 Февруари 2018г.

 

Повече информация свързана с въвеждането на системата за верификация на лекарствата можете да намерите ТУК

АПТЕЧЕН СОФТУЕР

Компанията е специализирана в създаването на фармацевтичен и медицински софтуер. Дългогодишният ни опит в създаването на специализирани системи ни даде възможност да създадем удобен, интуитивен и лесен за работа софтуер.

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Предлагаме на Възложителите на обществени поръчки (ОП) специализирано софтуерно приложение, което позволява лесно и бързо управление и публикуване на информацията в „Профила на купувача”

ERP СИСТЕМИ

Предлагаме ЕРП системи за управление на фармацевтични и медицински складове и производства.

ЕЛЕКТРОННИ МАГАЗИНИ

Разработваме специализирани електронни магазини и е-дрогерии. Вземете своята е-дрогерия или изградете свой магазин в мрежата.