На 08.12.2015 г. екипът на “Алкор Софт” бе поканен и взе участие в работна среща между БФС, НСЦРЛП и НЗОК.

Целта на срещата беше запознаване с новата Административна информационна система (АИС) на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствени продукти. Системата ще заработи в началото на 2016 г. и има за цел да осигури интернет достъп до съдържанието в публичните регистри на Съвета. Към системата ще бъде разработен и “Web сървиз”, който ще даде възможност за достъп на аптечния софтуер до системата.

На срещата бяха коментирани на техническо ниво възможностите за връзка между аптечния софтуер и новата АИС на НСЦРЛП. Целта на тази връзка е да могат фармацевтите в аптеките да получават бързо и лесно информация за актуалните цени на лекарствените средства.

 

АПТЕЧЕН СОФТУЕР

Компанията е специализирана в създаването на фармацевтичен и медицински софтуер. Дългогодишният ни опит в създаването на специализирани системи ни даде възможност да създадем удобен, интуитивен и лесен за работа софтуер.

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Предлагаме на Възложителите на обществени поръчки (ОП) специализирано софтуерно приложение, което позволява лесно и бързо управление и публикуване на информацията в „Профила на купувача”

ERP СИСТЕМИ

Предлагаме ЕРП системи за управление на фармацевтични и медицински складове и производства.

ЕЛЕКТРОННИ МАГАЗИНИ

Разработваме специализирани електронни магазини и е-дрогерии. Вземете своята е-дрогерия или изградете свой магазин в мрежата.