Във връзка със стартирането на електронни услуги на портала на НЗОК, Ви моля да се запознаете с услугите, които имате възможност да ползвате, според указанията на Касата.

Можете да го направите на адрес https://pis.nhif.bg , след като сте закачили картата с електронния си подпис в компютъра.

В профила на всеки един от договорните партньори е публикуван .pdf документ, който описва подробно как можете да ползвате портала на касата, за да се информирате за:

  1. Невалидни рецептурни книжки и незаверени МКБ-та на пациенти;

  2. Валидност на УИН на лекари и лечебни заведения;

  3. Подаване на отчетния файл електронно, директно в информационната система ПИС на НЗОК, както и проследяване статуса му на приемане и обработка от страна на РЗОК. През този профил ще можете да контактувате с РЗОК – да получавате информация за сторнирани рецепти и кредитни известия;

  4. Подаване финансовия отчет и/или кредитни известия и спецификации в информационната система ПИС на НЗОК.

Екипът на Алкор Софт, с разрешението и съдействието на НЗОК, разработи възможност за подаване на отчетния файл (xml) директно чрез програмата ФАРМА ПРО към ПИС на НЗОК, както и проверка на валидността на рецептурните книжки и заверените МКБ-та на пациентите при въвеждане на рецептите в програмата.

Очакваме съдействие и разрешение от страна на НЗОК за разработване на възможността за подаване на финансовия отчет и/или кредитните известия и спецификации през програмата, така както го правим с отчетния файл.

На разположение сме за разяснеия и съдействие на всеки един от Вас!

За повече информация можете да потърсите специалистите по Поддръжка на аптечния софтуер на тел: 02 418 47 60.

Благодарим Ви, че работите с продуктите на Алкор Софт!

С пожелание за ползотворна и успешна работа!

Екипът на Алкор Софт ЕООД

 

АПТЕЧЕН СОФТУЕР

Компанията е специализирана в създаването на фармацевтичен и медицински софтуер. Дългогодишният ни опит в създаването на специализирани системи ни даде възможност да създадем удобен, интуитивен и лесен за работа софтуер.

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Предлагаме на Възложителите на обществени поръчки (ОП) специализирано софтуерно приложение, което позволява лесно и бързо управление и публикуване на информацията в „Профила на купувача”

ERP СИСТЕМИ

Предлагаме ЕРП системи за управление на фармацевтични и медицински складове и производства.

ЕЛЕКТРОННИ МАГАЗИНИ

Разработваме специализирани електронни магазини и е-дрогерии. Вземете своята е-дрогерия или изградете свой магазин в мрежата.