Във връзка със зачестилите въпроси от Ваша страна, свързани с предстоящите промени в работата на аптеките с НЗОК, бихме искали да дадем информация за предвидения ход на тези промени.

Съгласно намеренията на НЗОК в рамките на 2014 година се очаква да бъдат направени следните промени в работата на аптеките.

  1. Ще бъде въведен електронен подпис, с който аптеките ще подписват отчетите при подаването им. Според виждането на НЗОК и БФС тази промяна ще влезе в сила два месеца след подписването на договора между аптеките – договорни партньори и НЗОК.
    Проекто-договорът можете да намерите на сайта на НЗОК.
    НЗОК на този етап имат желание отчетите да се подписват от отговорния фармацевт, който подписва до момента хартиените отчети.

  2. Новата система на НЗОК е проектирана да даде възможност за директна проверка на валидността на здравно-осигурителните книжки, по подобен начин, както е проверката за здравно-осигурителния статус.

  3. Според проектите на НЗОК би трябвало да бъде въведена възможност за отчитане онлайн два пъти в месеца директно към информационната система на Касата. Ще бъде дадена възможност за достъп до определена част от базата данни на тази система с цел улесняване на Вашата работа.

  4. Най сериозното предизивикателство според НЗОК е изискването ОПЛ, специалисти и аптеки да започнат да се отчитат онлайн в момента на предписване и отпускане на лекарствените продукти. Ще бъде публикуван формат на електронната рецепта, както и протокол за обмен между централния сървър на НЗОК и информационните системи на ОПЛ, специалисти и аптеки. Самата електронна рецепта ще бъде с баркод.

    Допълнителните изисквания свързани с въвеждането на самата електронна рецепта, които са предмет на доизясняване от страна на НЗОК ще бъдат решени в процеса на работа.

Екипът на Алкор Софт е в контакт с всички институции, който ще участват в промените и ще направи всичко възможно, за да Ви информираме своевременно за развитието на процесите.

Бихме искали също така да Ви уверим, че всички необходими промени в аптечния софтуер ще бъдат направени и ще се погрижим по всякакъв начин за безпроблемното преминаване през промените от техническа гледна точка.

Ще продължим да Ви информираме за настъпващите новости и промени.

Оставаме на разположение за дискусии, обсъждане и отговор на всички възникнали въпроси от Ваша страна.

Екипът на Алкор Софт ЕООД

 

АПТЕЧЕН СОФТУЕР

Компанията е специализирана в създаването на фармацевтичен и медицински софтуер. Дългогодишният ни опит в създаването на специализирани системи ни даде възможност да създадем удобен, интуитивен и лесен за работа софтуер.

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Предлагаме на Възложителите на обществени поръчки (ОП) специализирано софтуерно приложение, което позволява лесно и бързо управление и публикуване на информацията в „Профила на купувача”

ERP СИСТЕМИ

Предлагаме ЕРП системи за управление на фармацевтични и медицински складове и производства.

ЕЛЕКТРОННИ МАГАЗИНИ

Разработваме специализирани електронни магазини и е-дрогерии. Вземете своята е-дрогерия или изградете свой магазин в мрежата.