Работна група от специалисти от Алкор Софт взе участие в организираната от БФС среща между софтуерните разработчици и съюза по повод предвидените промени в отчитането на аптеките към РЗОК.

На срещата бяха обсъдени въпроси свързани с промените, които следва да бъдат направени в аптечния софтуер, за да се отговори на изискванията на НЗОК по повод стартирането на електронните услуги за аптеки в портала на Касата.

Беше осигурено присъствието на фирми доставчици на карти и удостоверителни услуги, за да могат да бъдат обсъдени ползотворно проблемите свързани с подписването на отчетите с електронен подпис.

Бяха обсъдени неточностите и начините за отстраняването им в регистрите на рецептурните книжки в РЗОК-тата. Уточнени бяха сроковете за решаване на проблемните казуси.

Благодарим на БФС за ползотворната среща и се надяваме и занапред да продължи ползотворното сътрудничество на съюза със софтуерните разработчици, с цел намиране на най-добрите решения за осигуряване на дейността на аптеките.

Екипът на Алкор Софт ЕООД

АПТЕЧЕН СОФТУЕР

Компанията е специализирана в създаването на фармацевтичен и медицински софтуер. Дългогодишният ни опит в създаването на специализирани системи ни даде възможност да създадем удобен, интуитивен и лесен за работа софтуер.

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Предлагаме на Възложителите на обществени поръчки (ОП) специализирано софтуерно приложение, което позволява лесно и бързо управление и публикуване на информацията в „Профила на купувача”

ERP СИСТЕМИ

Предлагаме ЕРП системи за управление на фармацевтични и медицински складове и производства.

ЕЛЕКТРОННИ МАГАЗИНИ

Разработваме специализирани електронни магазини и е-дрогерии. Вземете своята е-дрогерия или изградете свой магазин в мрежата.