С изменение и допълнение на Наредба No 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти (обн. ДВ бр.68 от 15.08.2014 г.) се променят бланките образец No 5 и 5A и протоколите за отпускане на лекарствени средства, частично или напълно заплащани от НЗОК.

Образците на новите бланки и протоколи, както и промените в самата Наредба, можете да намерите ТУК.

Екипът на Алкор Софт е направил всички необходими промени в аптечния софтуер, за да можете да отпечатвате новите бланки с УИН на фармацевта.

Можете да въведете УИН на фармацевта от Сервиз, Администриране, Потребител.

Промените можете да получите с актуализация на аптечния софтуер.

За повече информация можете да потърсите специалистите по Поддръжка на аптечния софтуер на тел: 02 418 47 60!

Екипът на Алкор Софт ЕООД

 

АПТЕЧЕН СОФТУЕР

Компанията е специализирана в създаването на фармацевтичен и медицински софтуер. Дългогодишният ни опит в създаването на специализирани системи ни даде възможност да създадем удобен, интуитивен и лесен за работа софтуер.

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Предлагаме на Възложителите на обществени поръчки (ОП) специализирано софтуерно приложение, което позволява лесно и бързо управление и публикуване на информацията в „Профила на купувача”

ERP СИСТЕМИ

Предлагаме ЕРП системи за управление на фармацевтични и медицински складове и производства.

ЕЛЕКТРОННИ МАГАЗИНИ

Разработваме специализирани електронни магазини и е-дрогерии. Вземете своята е-дрогерия или изградете свой магазин в мрежата.