От 01.07.2014 г. НЗОК въвежда следните промени при заплащането на Медицинските Изделия:

  1. ОТ 1 ЮЛИ 2014 Г. НЗОК ще заплаща медицинските изделия за БУЛОЗНАТА ЕПИДЕРМОЛИЗА. Повече информация за заплащанията по булозната епидермолиза можете да намерите ТУК.

  2. От 1 ЮЛИ 2014 Г. НЗОК спира заплащането на ГЛЮКОМЕРИ.
    С Решение РД-НС-04-61/10.06.2014 г. на Надзорния съвет на НЗОК е утвърден „Списък с медицински изделия, които НЗОК заплаща в условията на извънболничната медицинска помощ“, който влиза в сила от 01.07.2014 г. До РЗОК е изпратено писмо с указания относно прилагането на новия списък. НЗОК преустановява заплащането на апарати за самотестване на кръвна захар (глюкомери) към търговци на едро. Няма да бъдат заплащани предписаните след 01.07.2014г. апарати за самотестване на кръвна захар. В гратисен период остава изпълнението на рецептите за глюкомери издадени преди 01.07.2014 г. Т.е рецептите издадени преди 1 юли ще бъдат заплащани, а тези издадени след първи юли няма да бъдат реимбурсирани.

  3. Тест-лентите за самотестване на кръвна захар ще се заплащат на отпусналите ги аптеки, съгласно чл.16а от Наредба за ИД на Наредба № 10/2014г.

  4. Променя се актуализационния файл към номенклатурите на аптечните програми, съдържащ списъка с лекарствени продукти, медицински изделия и храни за специални медицински цели. Промяната е свързана с добавянето на нов тип медицински изделия – „Незалепващи превръзки за булозна епидермолиза“ (1 - Глюкомер; 2 - тест-ленти; 3 - изделия за стомирано болни;  4 - превръзки за булозна епидермолиза) .

  5. НЗОК въвежда Медицински изделия от тип 4, които не трябва да бъдат изписвани с тези от другите типове на една рецептурна бланка. Променя се и формата на актуализационните файлове за аптечните програми. Повече информация за актуализацията на аптечната ви програма можете да намерите ТУК.

Всички промени свързани с работата на аптеките при обслужване на безплатни или частично платени рецепти, заплащани от НЗОК ще бъдат въведени с актуализация на всички потребители на аптечните програми на Алкор Софт, които имат сключен договор за поддръжка.

Тези потребители на аптечния софтуер, които нямат сключен договор за поддръжка, могат да се обадят в офиса на фирмата за получаване на актуализацията.

Екипът на Алкор Софт ЕООД

 

АПТЕЧЕН СОФТУЕР

Компанията е специализирана в създаването на фармацевтичен и медицински софтуер. Дългогодишният ни опит в създаването на специализирани системи ни даде възможност да създадем удобен, интуитивен и лесен за работа софтуер.

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Предлагаме на Възложителите на обществени поръчки (ОП) специализирано софтуерно приложение, което позволява лесно и бързо управление и публикуване на информацията в „Профила на купувача”

ERP СИСТЕМИ

Предлагаме ЕРП системи за управление на фармацевтични и медицински складове и производства.

ЕЛЕКТРОННИ МАГАЗИНИ

Разработваме специализирани електронни магазини и е-дрогерии. Вземете своята е-дрогерия или изградете свой магазин в мрежата.