С цел задоволяване потребностите на нашите клиенти, създадохме възможности за по-гъвкаво гнериране на поръчки и проверки на доставните цени на складовете. Също така дадохме възможност за сравняване на цените на заприходяваните артикули.

Най-новите възможности на аптечния софтуер Фарма Про са прдставени в следните няколко точки:

 1. Автоматично сравняване на доставните цени на Либра, Софарма, Стинг и други. Автоматично генериране на заявка към доставчиците, с възможност за избор, кой артикул, към кой склад да бъде поръчан. Директно изпращане на заявките към техните

 2. Автоматично сравняване на цените на артикулите в прихода, на база на последния документ, с който е заприходен даден артикул. Автоматично оцветяване на продуктите с променени цени на база зададен диапазон за отклонение.

 3. Възможност за обслужаване на артикулите по НЗОК и Свободна продажба в един склад с еднакви или различни цени.

 4. Поддържане на единна номенклатура при повече от един обект на една фирма и автоматично прехвърляне на стоки и цени между обектите.

 5. Бърза проверка на здравноосигурителния статус на пациентите и записването му, без да се налага влизане в безплатната рецепта. Използване само на функцията Рецептурен калкулатор.

 6. С аптечен софтуер Фарма Про можете да участвате и в съвместния проект на IMSHealth и БФС за изграждане на разширен панел с информация за статистически и пазарни анализи на ОТС – продуктите. С помощта на този панел, всяка аптека включена в проекта може да получава детаилна информация за:

  • състоянието на пазара,

  • за най-продаваните артикули в даден район, сравнени с предишен период,

  • за водещи продукти и т.н.

Ако се интересувате от повече подробности, свързани с аптечния софтуер или с някои от останалите продукти на Алкор Софт моля свържете се с нашия екип.

Екипът на Алкор Софт ЕООД

 

АПТЕЧЕН СОФТУЕР

Компанията е специализирана в създаването на фармацевтичен и медицински софтуер. Дългогодишният ни опит в създаването на специализирани системи ни даде възможност да създадем удобен, интуитивен и лесен за работа софтуер.

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Предлагаме на Възложителите на обществени поръчки (ОП) специализирано софтуерно приложение, което позволява лесно и бързо управление и публикуване на информацията в „Профила на купувача”

ERP СИСТЕМИ

Предлагаме ЕРП системи за управление на фармацевтични и медицински складове и производства.

ЕЛЕКТРОННИ МАГАЗИНИ

Разработваме специализирани електронни магазини и е-дрогерии. Вземете своята е-дрогерия или изградете свой магазин в мрежата.