От 01.06.2014 г. влиза в сила нов ред за осигуряване на достъп на договорните партньори на НЗОК до сървърите на НАП, с цел автоматична проверка на здравноосигурителния статус на ЗОЛ.

По тази причина е необходимо всеки от договорните партньори да подаде молба до РЗОК, с която да изрази желание за ползване на услугата. 
От Вашите РЗОК ще Ви бъдат раздадени генерирани от НАП пароли за достъп до услугата.

Екипът на Алкор Софт ще направи актуализация на аптечния софтуер, за да осигури възможност за свързаност към сървърите на НАП. 
Ще бъдете необходимо да вкарате новите си пароли, за да имате достъп до услугата след 01.06.2014 г.

Потребителите на аптечния софтуер на Алкор Софт, които нямат договор за поддръжка трябва да се свържат с екипите ни, за да заявят желание за актуализация. В противен случай няма да могат да ползват услугата – автоматична проверка на здравноосигурителния статус на ЗОЛ след 01.06.2014 г. и ще трябва да извършват проверката на страницата на НАП

https://inetdec.nra.bg/freesrvinfo.html

Оставаме на разположение за въпроси и мнения!

 

Екипът на Алкор Софт ЕООД

 

АПТЕЧЕН СОФТУЕР

Компанията е специализирана в създаването на фармацевтичен и медицински софтуер. Дългогодишният ни опит в създаването на специализирани системи ни даде възможност да създадем удобен, интуитивен и лесен за работа софтуер.

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Предлагаме на Възложителите на обществени поръчки (ОП) специализирано софтуерно приложение, което позволява лесно и бързо управление и публикуване на информацията в „Профила на купувача”

ERP СИСТЕМИ

Предлагаме ЕРП системи за управление на фармацевтични и медицински складове и производства.

ЕЛЕКТРОННИ МАГАЗИНИ

Разработваме специализирани електронни магазини и е-дрогерии. Вземете своята е-дрогерия или изградете свой магазин в мрежата.