Алкор Софт е частна компания с основен предмет на дейност създаване и развитие на софтуерни продукти и услуги. Интернет решения и широк спектър от дейности в сферата на информационните технологии, целящи цялостно задоволяване на нуждите на клиентите ни от информационно обслужване и поддръжка.

Стремежът на фирмата е да създава цялостни решения, който покриват всички нужди на клиентите. Можем да бъдем полезни не само със създаването на продукти и услучи в областта на информационноте технологии, но и с консултации относно възможностите на новите технологии за развитието на Вашия бизнес за популяризирането на определен продукт или услуга. С изготвяне на комуникационни стратегии и програми за популяризирането Ви в Интернет пространството.

 

АПТЕЧЕН СОФТУЕР

Компанията е специализирана в създаването на фармацевтичен и медицински софтуер. Дългогодишният ни опит в създаването на специализирани системи ни даде възможност да създадем удобен, интуитивен и лесен за работа софтуер.

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Предлагаме на Възложителите на обществени поръчки (ОП) специализирано софтуерно приложение, което позволява лесно и бързо управление и публикуване на информацията в „Профила на купувача”

ERP СИСТЕМИ

Предлагаме ЕРП системи за управление на фармацевтични и медицински складове и производства.

ЕЛЕКТРОННИ МАГАЗИНИ

Разработваме специализирани електронни магазини и е-дрогерии. Вземете своята е-дрогерия или изградете свой магазин в мрежата.